Cảm ơn Anh Nội Lương

TĐTS – Hà Nội, ngày 10/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Anh Nội Lương, người Thành Đông đang sống và làm việc tại TP. Hải Phòng, đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Ngày 10/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) do Anh Nội Lương, người con Thành Đông đang sống và làm việc tại thành phố Hoa Phượng Đổ. Được biết, anh Nội Lương là người bạn với Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Qũy Thành Đông Tươi Sáng, được giới thiệu về “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” và có lẽ là sơ bộ các ý tưởng, hành động và kế hoạch theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh Quản đã phát tâm bồ đề công đức cho dự án.

Mặc dù được biết, Anh Nội Lương vẫn còn nhiều khó khăn, công việc của anh đang là một lái xe, nhưng trái tim và lòng nhiệt huyết của anh đã chạm tới trái tim của chúng tôi.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của anh Nội Lương. Xin được kính chúc anh và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn