Cảm ơn Doanh nghiệp Cá Koi Hải Hảo, Nam Sách!

TĐTS – Ngày 08/9/2022, tại Thành Đông, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, góp tâm sức lực của Doanh nghiệp cá Koi Hải Hảo, Nam Sách cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền“.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) đã nhận được 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng), là số tiền Doanh nghiệp cá Koi Hải Hảo, Nam Sách ủng hộ, đóng góp, phát tâm công đức cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền“ (Gọi tắt là Dự án Mao Điền).

Anh chị Hải Hảo là người con quê hương Nam Sách, Thành Đông; đại gia đình cũng như doanh nghiệp cá Koi Hải Hảo không ngừng lớn mạnh của mình không chỉ luôn chăm lo tốt cho gia đình, dòng họ, doanh nghiệp mà còn luôn luôn giúp đỡ những người khó khăn không chỉ ở quê hương mà còn nhiều nơi, nhiều chốn trong nhân gian gian khó. Đã có nhân duyên với anh chị Hải Hảo và doanh nghiệp của anh chị, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng luôn luôn nhận thấy những tình cảm tốt đẹp và chân thành của anh chị và gia đình đối với các ý tưởng, hành động nhân văn hóa tốt đẹp, thiết thực cho cuộc sống mà Quỹ đã, đang và sẽ hướng tới.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin cảm tạ và ghi nhận tấm lòng, tình cảm to lớn của anh chị Hải Hảo và doanh nghiệp cá Koi của mình đã giành cho Dự án và anh em thành viên và mọi người. Đó không chỉ là nguồn lực vật chất có ý nghĩa quan trọng để các thành viên thực hiện dự án mà còn là sự động viên cổ vũ, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào các hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp mà Quỹ đã, đang và sẽ triển khai.

Xin được kính chúc anh chị, gia đình các và tất cả mọi người luôn Khỏe Vui Hạnh phúc và giúp được thật nhiều người Khỏe Vui Hạnh phúc hơn.

Chúng tôi cũng rất mong nhận được trợ giúp, ủng hộ tiếp theo của tất cả quý vị cho tới khi dự án thật sự thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn

Bằng chứng