Cám ơn Dược sĩ Nguyễn Ngọc Hiện!

TĐTS – Hà Nội, ngày 28/8/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Dược sĩ Nguyễn Ngọc Hiện đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Ngày 26/8/2022 Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) do Dược sĩ Nguyễn Ngọc Hiện tài trợ.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của Dược sĩ. Kính chúc anh và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn