Cám ơn hai cháu Minh Nguyễn và Minh Nguyên!

TĐTS – Hà Nội, ngày 09/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn hai cháu Minh Nguyễn và Minh Nguyên (con của Kiến Trúc Sư – Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường) đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” với số tiền 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng).

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thiện lương, yêu thương và thơm thảo Hai cháu Minh Nguyễn và Minh Nguyên và Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường. Xin được kính chúc các cháu, Họa sĩ Mạnh Cường và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn