Cảm ơn Luật sư Nguyễn Thị Thoan

TĐTS – Hà Nội, ngày 01/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Luật sư Nguyễn Thị Thoan, Giám đốc công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Ngày 01/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) do Luật sư Nguyễn Thị Thoan, Giám đốc công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn. Được biết, Luật sư Thoan là người gắn bó với anh em Thành Đông Tươi Sáng ngay từ những ngày đầu thành lập, mặc dù không tham gia trực tiếp vào các công việc của Quỹ, tuy nhiên Luật sư vẫn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ nhiệt liệt các ý tưởng, hành động và kế hoạch theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của Luật sư Thoan. Xin được kính chúc chị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn