Cảm ơn Mr. Nguyễn Bá Quản

TĐTS – Hà Nội, ngày 09/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Mr. Nguyễn Bá Quản, đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Ngày 09/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) do Anh Nguyễn Bá Quản, người con Thành Đông (Đang công tác tại Tổng cty viễn thông Viettel Quân Đội) Được biết, anh Quản là người bạn với Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Qũy Thành Đông Tươi Sáng, được giới thiệu về “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” và có lẽ là sơ bộ các ý tưởng, hành động và kế hoạch theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh Quản đã phát tâm bồ đề công đức cho dự án.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của anh Nguyễn Bá Quản. Xin được kính chúc anh và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn