Cảm ơn Mr. Phạm Văn Mạnh

TĐTS – Hà Nội, ngày 12/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Mr. Phạm Văn Mạnh, đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” (Dự án Mao Điền).

Ngày 12/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) do Anh Phạm Văn Mạnh, người con quê hương Nam Sách, Hải Dương. Được biết, anh Mạnh là người bạn học cùng cấp 3 với Luật sư Thoan, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn, vị hương nhân, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, trợ giúp Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trong rất nhiều hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập, được giới thiệu về “Dự án Mao Điền” và có lẽ là sơ bộ các ý tưởng, hành động và kế hoạch theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh Mạnh đã phát tâm bồ đề công đức cho dự án.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của anh Phạm Văn Mạnh. Xin được kính chúc anh và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn