Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

TĐTS – Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022) và kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2022).