Chúc “chiến binh” lên tuyến đầu chống dịch với những điều tốt đẹp nhất!

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng chúc chiến binh Dr Xun lên tuyến đầu chống dịch với những điều tốt đẹp nhất, khoẻ vui hạnh phúc, tiếp tục giúp đỡ được nhiều bệnh nhân và mọi người khoẻ vui hạnh phúc hơn, chiến thắng Covid-19. Trở về với anh em đoàn tụ và cùng nhau phát triển Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation thật tốt đẹp!

Khởi viết: Nguyễn Thiên Tạo, Edit: Vũ Đình Phòng, Poster: Nguyễn Mạnh Cường