Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022!

TĐTS – Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được kính chúc các bà, các chị, các em, một nửa thế giới là nữ của người Việt Nam luôn rạng ngời Khoẻ Vui Hạnh phúc và luôn luôn kết nối, phát triển và lan toả những giá trị Nhân Văn hoá tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người vì một Việt Nam và thế giới tốt đẹp hơn.

Có nhiều người hơn hạnh phúc chính là hạnh phúc hơn!

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn