Dự án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu và cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng”

TĐTS – Thành Đông & Thăng Long, 31/5/2023, thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của các thành viên, năng lực nội tại của Quỹ, ngõ hầu làm được nhiều việc tốt đẹp hơn nữa, giúp được nhiều người hơn Khoẻ Vui Hạnh phúc. Ngày 30/5/2023 các thành viên sáng lập, thành viên con ong và hương nhân đã thống nhất khởi thảo, phát triển và đồng hành án  “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu và cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng”.

 

Được biết dự án “Nâng cao năng lực sơ cấp cứu và cấp cứu ngừng tuần hoàn tại cộng đồng” do Quỹ Thành Đông Tươi Sáng chủ trì, phối hợp với “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp” triển khai.

Dự án có nguyên tắc hoạt động: Thiểu phục đa & lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp, Ngũ hợp và theo phương châm “Có nhiều người hơn hạnh phúc chính là hạnh phúc hơn”.

Chủ trì dự án: BS. Nguyễn Thiên Lương; Đối ngoại: PGS Ngô Thiên Tộ; Phụ trách chuyên môn: Bác sĩ. Trần Ngọc Hằng, Điều dưỡng Trương Thị Vân Anh, và Trần Việt Tú; Phụ trách Hậu cần: Kĩ sư Đặng Việt Thắng;  Phụ trách Tài chánh: Nguyễn Văn Chính; Phụ trách truyền thông & Lan toả: Ds Vũ Tinh Tế, Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường.

Các bước triển khai: (1) Củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn nội tại, đảm bảo Ngũ hợp (Hợp Lý, Hợp Tình, Hợp Pháp, Hợp Qui và Hợp Cạ); (2) Nhận diện khoảng trống còn thiếu tại cộng đồng và đề xuất hướng can thiệp, lựa chọn & “hướng dễ làm trước” & “lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp”; (3) Rút kinh nghiệm, triển khai để có được nhiều người hơn hạnh phúc.

 

Khởi thảo: Nguyễn Thiên Lương

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường.