Khảo sát Văn Miếu Quốc Tử Giám để lấy ý tưởng cho Dự án đặc biệt

TĐTS – Ngày Thứ 5, 14/4/2022, tiếp tục triển khai ý tưởng kêu gọi tâm ý lực cho Dự án giá treo chuông và đỡ trống cho một Văn Miếu nổi tiếng, đồng thời thực hiện các chủ trương khảo sát, thiết kế và lên kế hoạch vận động tìm nguồn tài trợ cho “Dự án giá treo chuông và giá đỡ trống tại Văn Miếu”. Lên kế hoạch, bố trí lịch, sắp xếp để liên hệ Ban quản lý di tích tìm hiểu nhu cầu, khảo sát hiện trạng, thu thập ý tưởng của các bên, đặc biệt là cơ quan quản lý và các cơ quan liên quan. Thành viên con ong của Thành Đông Tươi Sáng là kiến trúc sư, hoạ sĩ đã đi thực tế Văn Miếu Quốc Tử Giám để có thêm thông tin cung cấp ý tưởng, chất liệu cho dự án. Chắc chắn sẽ đề ra Hội đồng của Thành Đông Tươi Sáng  những ý tưởng tốt đẹp nhất về dự án.

Lầu trống tại Văn Miếu Quốc Từ Giám

 

Giá đỡ trống tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giá đỡ trống nhìn nghiêng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lầu chuông tại Văn Miếu Quốc Tử Giám 

K

Kết cấu treo chuông rất vững, hợp lý và an toàn hơn

Khung bảo vệ cục nóng điểu hoà rất kiên cố và hài hoà

 

Tác giả khảo sát: Kiến trúc sư, Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường tại sau Khuê Văn Các