Tích cực và chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết

TĐTS – Nguy cơ cao độ dịch sốt xuất huyết mọi người chú ý diệt bọ gậy, muỗi; nằm màn… tránh muỗi đốt để phòng bệnh được tốt nhất. Phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời.