Thúc đẩy tăng cường các hoạt động tốt đẹp của Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Để tiếp tục thúc đẩy Thành Đông Tươi Sáng tăng cường hoạt động tốt đẹp; kính mong các thành viên (chính, con ong, hương nhân và dự thính…) tiếp tục có nhiều ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch mới, sáng tạo và khác biệt để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chung một cách đều đặn và mạnh mẽ.

Kể từ ngày thành lập, 16/8/2021, Thành Đông Tươi Sáng đã có nhiều ý tưởng, hành động, dự án, kế hoạch mới, sáng tạo, khác biệt về mọi mặt thực hiện và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp, giữ được nguyên tắc lan tỏa từ trong ra và tinh thần ngũ hợp. Trong đó nhiều ý tưởng đã trở thành hiện thực và đang dần đi vào cuộc sống như các lĩnh vực: (1) Giáo dục và Đào tạo (“Dự án tài trợ thúc đẩy cho NCKH ở học sinh phổ thông” đã thúc đẩy làm điểm ở một Trường PTTH cho kết quả bước đầu một nghiên cứu tốt, có tính sáng tạo, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao), (2) Khoa học và Công nghệ (Dự án “The Venomous Snakes of Vietnam for 3TKV” đã ở bước hoàn thành lên kế hoạch tiền khả thi, chờ thông qua hội đồng để triển khai), (3) Kiến trúc và Xây dựng (Dự thảo dự án kết nối và phát triển của Công ty Kiến trúc HP., JSC với các thành viên Thành Đông Tươi Sáng đang có những hoạt động dần đi vào thực tế dựa trên thỏa thuận hợp tác…), (4) Văn hóa và Nghệ thuật (Dự án: “Sáng tác và lan tỏa bài hát truyền thống, với tiêu đề: Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng” đã rất thành công ở ca từ, giai điệu, ca sĩ; còn giai đoạn MV và lan tỏa những điều tốt đẹp sẽ cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ; ); (5) Y tế và Sức khỏe (Dự án “Khám chữa bệnh miễn phí, phi lợi nhuận” đã thành công với một số ca bệnh nặng, trong đó tư vấn điều trị các ca bệnh Covid-19 từ xa tại một số tỉnh miền Nam để lại ấn tượng sâu sắc cho bệnh nhân và gia đình); (6) Từ thiện và Khẩn cấp (Chương trình từ thiện cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã mang lại cho nhiều y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 sự động viên và khích lệ kịp thời); và nhiều các hoạt động khác như kết nối, lan tỏa, đóng góp các giá trị tốt đẹp cho các thành viên và người thân yêu thương…

Trong giai đoạn tới chúng ta tiếp tục duy trì và phát triển những dự án đã triển khai, đưa vào thực tế những dự án trong ý tưởng và tiếp tục triển khai những ý tưởng, hành động và dự án mới một cách mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng cần chú ý một số hướng sau: (1) Thúc đẩy và lan tỏa phát triển các thành viên mới một cách thực sự tốt đẹp; (2) Hoàn thiện bảng chấm điểm thành viên (để tính toán và ghi nhận những đóng góp của từng thành viên; đồng thời xác định được “GDP giá trị” của Thành Đông Tươi Sáng; (3) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lan tỏa và phát triển giá trị, kết nối những thành viên trí tuệ và yêu thương…

Với những nội dung trên, mặc dù biết các thầy, các anh chị em rất bận cho công việc của bản thân, gia đình, doanh nghiệp… của mình, nhưng xin được kính mong các anh chị em thành viên, người thân yêu thương và người hâm mộ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục duy trì, lan tỏa và phát triển các ý tưởng nói trên mạnh mẽ hơn, có các ý tưởng và hành động gia tăng nhiệt khí hơn vì những điều tốt đẹp Khỏe Vui…

Trân trọng!

Khởi thảo: Tiến Quang; Edit: Vũ Đình Phóng, Nguyễn Thiên Tộ; Poster: Nguyễn Mạnh Cường