Ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt để Khỏe Vui Hạnh phúc?

TĐTS – Hàng ngày, các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng tự hỏi: ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt để Khỏe Vui Hạnh phúc; kết nối, phát triển và lan tỏa giá trị Nhân Văn hóa tốt đẹp cho mọi người.