Chủ nhiệm dự án: NCVCC. Nguyễn Thiên Tộ.

Thư ký dự án: ThS. DS. Vũ Đình Phóng.

Phản biện dự án: KTS., Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường.

Cùng nhóm chuyên môn và cộng sự.

Hãy tham gia đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến tại đây.

ngày
giờ
phút
giây

Thông tin

Chủ đề: Tư vấn khám, chữa bệnh online miễn phí Tele-Health (21:30 – 22:30 những trường hợp đặc biệt, hỏa tốc)
Dẫn chương trình:
Thời gian kéo dài đến: 03/31/2022 22:30
Chuyên mục: Free Tele-Health (27/01/2022 đến 31/03/2022)
Diễn ra trong: 1 hour 0 minutes
Timezone hiện tại: Asia/Saigon

Lưu ý: Thời gian đếm ngược được hiển thị dựa theo Timezone khu vực bạn đang sống.