Cảm ơn Anh Nguyễn Duy Ngọc, người con quê hương Thành Đông

TĐTS – Hà Nội & Thành Đông ngày 23/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn anh Nguyễn Duy Ngọc, người con quê hương Thành Đông đang sống và làm việc tại Hải Dương, phát tâm công đức và tài trợ các dự án do Quỹ đang thực hiện.

 

Ngày 23/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp nhận số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) do Doanh nhân Nguyễn Duy Ngọc tài trợ các dự án có ý nghĩa với sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ; kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban lãnh đạo Quỹ toàn quyền phân bổ cân đối và phù hợp cho các dự án đang thực hiện đảm bảo tốt đẹp cho tất cả; trong đó chú trọng vào 2 dự án (1) Dự án phục dựng tăng an toàn cho giá treo chuông và đỡ trống Văn Miếu Mao Điền; (2) Dự án MV Bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng” và một số dự án ý nghĩa khác của Quỹ.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của Anh Nguyễn Duy Ngọc. Xin được kính chúc Quý hương nhân cùng gia đình và doanh nghiệp của anh mọi điều tốt đẹp nhất, phát triển và ngày càng thành công hơn nữa.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng
Tổng Giám đốc
Ngô Tộ Nguyễn

Bằng chứng