Chính thức công bố Thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và Công ty TNHH GEOL!

TĐTS – Ngày 03/3/2024, Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) được thành lập với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khỏe Vui”, mục tiêu là kết nối, phát triển và lan toả những giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Công ty TNHH German Everyday Online (German Everyday Online Company Limited, Công ty TNHH GEOL) là công ty hàng đầu về tư vấn, đào tạo, hỗ trợ, dịch vụ và hiện thực hoá các giải pháp du học nghề, du học đại học cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu du học và định cư tới CHLB Đức với tiêu chí chất lượng hàng đầu, an toàn thân thiện, chi phí phù hợp và hỗ trợ tối đa. Sau một thời gian tìm hiểu với nhân duyên tốt đẹp, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực, và hoạt động hai bên cùng quan tâm nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, sức sáng tạo mãnh liệt của tất cả những thành viên và bộ phận liên quan của hai bên với quan điểm Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc. Mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này đều phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất cao trong nội bộ của mình trên cơ sở dân chủ, khoa học, vị nhân sinh, phát triển và lan tỏa những điều tốt đẹp. Thời điểm kí được dưới sự chứng kiến của đại diện các thành viên chủ chốt của mỗi bên.

 

 

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng