Ủng hộ Chương trình chào mừng Ngày chăm sóc thính lực thế giới & trợ giúp người khiếm thính

TĐTS – Thăng Long Hà Nội, 03/3/2024, Nhận được Thư mời và Đề nghị tài trợ cho chương trình cho Chương trình Chào mừng ngày chăm sóc thính lực thế giới do Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam cùng với sự hợp tác của SHE (DNXH Vì Người Khiếm Thinh Việt Nam) và Nghệ sĩ Viola Quốc tế Nguyệt Thu tham dự và ủng hộ chương trình Chào mừng Ngày Quốc Tế về Chăm Sóc Thính Lực Thế Giới, được tổ chức vào ngày 3/3/2024 tại Không gian Cafe Thống Nhất, Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng vui mừng tài trợ cho Chương trình 5.000.000 đồng và mong những hoạt động ý nghĩa tốt đẹp của Quý Hội và Nghệ sĩ Viola Quốc tế Nguyệt Thu sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn đối với những người khiếm thính, đặc biệt là trẻ em khiếm thính, tăng khả năng và nâng cao cơ hội sống độc lập và hoà nhập tốt với cộng đồng.

 

Thư mời tham gia tài trợ

 


Giới thiệu về sự kiện

 

Giới thiệu về sự kiện

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

 

(Minh chứng tài trợ)