Doanh nhơn thông qua Quỹ tài trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TĐTS – Thành Đông, ngày 20/11/2022, một doanh nhân xin được dấu tên xin được thông qua Quỹ để gửi tặng một gia đình tại Thành Đông có hoàn cảnh khó khăn, mẹ tuổi cao, chồng đã mất, con bị bệnh nặng giảm khả năng lao động. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn tấm lòng tốt đẹp, hảo tâm của doanh nhân và mong rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục được kết nối, phát triển và lan tỏa, mang lại Khỏe Vui Hạnh phúc cho thật nhiều người hơn.

 

Thông qua Gặp gỡ Thành Đông Tươi Sáng lần thứ nhất, những tấm lòng cao cả, hảo tâm được kết nối vị những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường

 

 

 

 

 

 

Minh chứng