Đội bóng đá PCC fC tài trợ cho “Dự án Mao Điền”

TĐTS – Hà Nội, ngày 18/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng tất cả thành viên Đội bóng đá PCC fC, Fan Club, người thân yêu thương và người hâm mộ của đội bóng đã chung tay góp sức tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”, gọi tắt là Dự án Mao Điền. Được biết, ngày 30/12/2021, tại Trung Văn Hill, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng và Đội bóng đá PCC fC đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhao nhằm thúc đẩy mục tiêu phát triển Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả. Đợt này trợ này lấy kinh phí từ nguồn đài thọ của các hương nhân với PCC fC, hoàn toàn không lấy từ nguồn phí đội do anh em đóng góp theo qui định. 

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cảm ơn Đội bóng đá PCC fC đã thông qua Quỹ tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông, đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Hình ảnh anh em Đội bóng đá PCC fC và thành viên Quỹ Thành Đông Tươi Sáng và người thân yêu thương dâng hương, thăm quan tại Văn Miếu Mao Điền

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được kính chúc tất cả thành viên của Đội bóng đá PCC fC, người thân yêu thương và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn