Dự án Long Dương Art: Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi soi chiếu dưới giác độ Logo và Sologan dự án!

TĐTS – Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 01/5/2023, một ngày sau khi “Dự án Long Dương Art”, được Tứ Thành Viên Tinh Tế hội đủ Nhân Duyên, Ngũ Nhiệt và Ngũ Hợp được cùng phê chuẩn để hiện thực hoá Sứ mệnh và Tầm nhìn trên cơ sở giá trị cốt lõi về một dự án được đánh giá là có giá trị nhân văn hoá sâu sắc này. Dự án đã công bố Logo, ý nghĩa biểu tượng…

 

 

 

Diễn giải chủ ý của Logo

LONG DƯƠNG Art, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế

  1. Logo chủ ý lấy hình chim Hạc trong Trống đồng cổ Đông Sơn, một biểu tượng đặc sắc văn hoá và lịch sử Việt Nam.
  2. Chim Hạc là (1) biểu đạt cho sự tinh tuý, thanh tịnh, thần tiên thoát tục; (2) biểu thị cho nhất phẩm, hàng đầu, tầng cao, thiên nhiên và vũ trụ; (3) biểu trưng cho dũng khí, bền vững, trường tồn; (4) biểu ý cho tính trung thực, khảng khái, may mắn, thuỷ chung, an lạc và hạnh phúc thuần khiết; (4) trí huệ khai thông, hướng tới cội nguồn, bản thể.
  3. Trong logo chim Hạc có tầm vóc lớn, thân mình cân đối, hài hoà, sải cánh rộng, tư thế cất cánh bay xa thể hiện khát vọng mạnh mẽ, chinh phục mọi khó khăn, thử thách vươn tới tốt đẹp.

 

Giá trị Nội dung Logo thể hiện

LONG DUONG Art, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế

  1. Sứ mệnh và tầm nhìn “Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”: Long Dương là biểu đạt cho tinh thần bốn phương hội tụ tinh hoa, Ngũ Hợp, kết nối phát triển và lan toả những điều tốt đẹp, vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.
  2. Giá trị cốt lõi “Thẩm thấu và Lan toả Nghệ thuật vị nhân sinh tốt đẹp”: Long Dương (1) biểu thị cho sự cao đẹp, tinh tế, trí huệ. Long Dương có (2) biểu trưng cho hình tượng của Âm Dương giao hoà, Thiên Địa Nhân hợp nhất, hướng đến Chân Thiện Mỹ cho con người và bản thể tốt đẹp. Long Dương (3) biểu ý cho bay bổng nhưng thực tế; hình tượng và chân thật.

 

Ý nghĩa hình tượng Logo thể hiện

LONG DUONG Art, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế:

  1. Chim Hạc đang bay thể hiện hồn cốt của lịch sử, văn hoá thông qua 2 màu vàng và đỏ cờ, thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam; kiên trì, bền bỉ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn thử thách tiến tới bến bờ hạnh phúc.
  2. Long Dương có màu vàng, màu của Hành Thổ trong triết lý Ngũ Hành, thể hiện vị trí trung tâm trọng yếu, đại diện cho quyền uy thiên mệnh. Hai chấm màu đỏ gạch hiện lên hình ảnh đôi mắt tinh tường của hình tượng Rồng thiêng Thăng Long, thẩm thấu vạn vật. Màu đỏ gạch cũng là màu của sự kế tục, tiếp nối các thế hệ thông qua những huyền thoại về lịch sử dân tộc ở nơi trung tâm của vùng đất Thăng Long địa linh nhân kiệt.
  3. Chữ Art theo hình cách điệu, là sự thăng hoa, bay bổng, là trung tâm của ý tưởng nghệ thuật sáng tạo với 2 mảng miếng còn lại, kết nối vị nhân sinh, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả.

 

Ý nghĩa của Sologan “Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”

Rất đơn giản: Hội Tụ để Lan Toả; Lan Toả để Hội Tụ những Tinh Tuý, Tinh Hoa… trên cơ sở những điều tử tế, nhỏ bé; làm việc lớn hơn cốt bắt đầu tốt nhất từ từng việc nhỏ.

 

Khởi thảo: Đặng Việt Thắng

Edit: Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường