Hiện thực hoá & Thoả thuận hợp tác chủ trương Dự án xe cứu thương hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân mang lại giá trị Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui!

TĐTS – Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 30/4/2023, với mong muốn sự Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả mọi người, sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng được hiện thực hoá nhanh, chính xác, hiệu quả và tốt đẹp. Thành Đông Tươi Sáng đã kết nối, phát triển và huy động tâm trí lực từ tất cả các thành viên có đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội và tinh thần Ngũ Nhiệt trong và ngoài nước. Khuyến khích các thành viên tham gia dẫn dắt, thực hiện các công việc liên ngành và giao lưu giữa các thế hệ để có thể đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên nguyên tắc khoa học, đúng người, đúng việc và công khai minh bạch, an toàn và hiệu quả, đặc biệt là nguyên tắc Ngũ Hợp, thiểu phục đa, lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp. Kết quả anh em sáng lập biểu quyết đạt 66,666 % thống nhất đồng ý hiện thực hoá chủ trương “Dự án xe cứu thương hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân mang lại giá trị Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả”. Vì thế, Ngũ Thành Viên Tinh Tế hội đủ Nhân Duyên, Ngũ Nhiệt và Ngũ Hợp được cùng phê chuẩn để hiện thực hoá Sứ mệnh và Tầm nhìn… cam kết và thoả thuận hợp tác có giá trị nhân văn hoá này…

 

Từ mối lương duyên tốt đẹp, hôm nay 30/4/2023 (tức 11/3 Âm Lịch năm Quý Mão) là một ngày đặc biệt: 5ae Ngũ Hợp Nhân Duyên bao gồm: Tộ Lương Cường Chính và Thắng khởi thảo phiên bản đầu tiên của “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp”. Thống nhất hoạt động theo nguyên tắc Ngũ hợp (Hợp qui, Hợp tình, Hợp lý, Hợp cạ và Hợp pháp); Tự nguyện, Tự tạo, Tự quản; Công khai, Minh bạch, Tiết kiệm, Chuẩn chỉ và Phát triển; Khoa học và Nghệ thuật tinh tế Mang lại Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

+ Ngũ Hợp để trợ giúp cho tất cả, chú trọng cho người bệnh và người thân yêu thương của họ; thực hiện nghiêm nâng cao đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội, update qui trình kĩ thuật trong nước và thế giới để giúp cho bản thân, các bạn đồng hành và tất cả thực hiện những điều ngày càng tốt đẹp hơn.

+ Danh chính, Chức Nhiệm & Con số: Tộ Lương (Đối Ngoại – Hợp Pháp & Đối Nội – Hợp Qui), Hoạ sĩ (Truyền thông Lan toả Tốt Đẹp và Hợp Tình), CEO Chính (Kế hoạch Tài chánh & Hợp Lý), KS Thắng (Kỹ thuật Vận tải và Hợp Cạ): (405 (72,9); 50 (9); 50 (9), 50 (9)). Tổng chủ: 555 TĐTS đồng. TTK Vũ Tinh Tế vẫn thực hiện sứ mệnh riêng lan toả những điều tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả.

+ Trợ giúp từ thiện: Thống nhất những hoạt động của Dự án nêu trên có sự hỗ trợ từ Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ hỗ trợ 10% chi phí chuyến đi với hoàn cảnh khó khăn, hoặc tài trợ hoàn toàn nếu hoàn cảnh rất khó khăn.

+ Về đối ngoại tìm nguồn Tâm Trí Lực theo thứ tự phụ trách các khu vực: Nga, Mỹ, Việt, Nhật, Đức…

Những điều tốt đẹp và các phiên bản tiếp theo của “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp” tiếp tục được thúc đẩy, phát triển và lan toả.

Ngũ hợp Nhất Tâm Tốt đẹp!

30/4/2023, Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ & Ngũ Nhân duyên

Poster: Mạnh Cường