Hiện thực hoá & Thoả thuận thực hiện Dự án Long Dương Art, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế!

TĐTS – Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 30/4/2023, với mong muốn sự Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả mọi người, sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng được hiện thực hoá nhanh, chính xác, hiệu quả và tốt đẹp. Thành Đông Tươi Sáng đã kết nối, phát triển và huy động tâm trí lực từ tất cả các thành viên có đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội và tinh thần Ngũ Nhiệt trong và ngoài nước. Khuyến khích các thành viên tham gia dẫn dắt, thực hiện các công việc liên ngành và giao lưu giữa các thế hệ để có thể đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên nguyên tắc khoa học, đúng người, đúng việc và công khai minh bạch, an toàn và hiệu quả, đặc biệt là nguyên tắc Ngũ Hợp, thiểu phục đa, lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp. Về một dự án mới khởi đầu cho sự “HỘI TỤ LAN TOẢ TINH TẾ”, Dự án Long Dương ART được anh em sáng lập biểu quyết đạt 66,666 % thống nhất đồng ý hiện thực hoá chủ trương “Dự án Long Dương Art”. Sau thời gian nhanh chóng thảo luận, Tứ Thành Viên Tinh Tế hội đủ Nhân Duyên, Ngũ Nhiệt và Ngũ Hợp được cùng phê chuẩn để hiện thực hoá Sứ mệnh và Tầm nhìn… cam kết và thoả thuận hợp tác có giá trị nhân văn hoá này…

 

 

Từ mối lương duyên tốt đẹp, hôm nay 30/4/2023 (tức 11/3 Âm Lịch năm Quý Mão) là một ngày đặc biệt: Tứ Vị Ngũ Hợp Nhân Duyên bao gồm: Tộ Lương Cường và Thắng khởi thảo phiên bản đầu tiên của “Dự án Long Dương Art”. Thống nhất hoạt động theo nguyên tắc Ngũ hợp (Hợp qui, Hợp tình, Hợp lý, Hợp cạ và Hợp pháp); Tự nguyện, Tự tạo, Tự quản; Công khai, Minh bạch, Tiết kiệm, Chuẩn chỉ và Phát triển; Khoa học và Nghệ thuật tinh tế Mang lại Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

+ Ngũ Hợp để trợ giúp cho tất cả, chú trọng sứ mệnh và tầm nhìn nhân duyên của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả; qua dự án tập trung hơn vào “HỘI TỤ LAN TOẢ TINH TẾ” mang lại những điều tốt đẹp được lan toả trên toàn thế giới, tập trung ở Thăng Long trong mối liên kết với những địa điểm, không gian, thời gian trên toàn Việt Nam.

+ Danh chính, Chức Nhiệm & Con số: Tộ Lương (Đối Ngoại – Hợp Pháp & Đối Nội – Hợp Qui), Hoạ sĩ (Truyền thông Lan toả Tốt Đẹp và Hợp Tình&Lý), Thắng (Kỹ thuật Vận tải và Hợp Cạ). Tổng chủ: 555 TĐTS đồng. Các con số ý nghĩa: 29, 29, 30, 12. TTK Vũ Tinh Tế vẫn thực hiện sứ mệnh riêng lan toả những điều tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả.

+ Trợ giúp từ thiện và bảo trợ: Thống nhất Quỹ Thành Đông Tươi Sáng bảo trợ cho Dự án Long Dương và ngược lại những hoạt động của Dự án nêu trên sẽ hỗ trợ Quỹ Thành Đông Tươi Sáng thập tự bách phân tỷ lệ.

+ Về đối ngoại tìm nguồn Tâm Trí Lực theo thứ tự phụ trách các khu vực: Nga, Mỹ, Việt, Nhật, Đức…

+ Về liên hệ: đang tiếp tục được cập nhật…

+ Đích đến Coming soon: Chốt 25/05/2023.

 

Ý tưởng về Logo cho Dự án được Hoạ sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Cường trước tác!

Những điều tốt đẹp và các phiên bản tiếp theo của “Dự án Long Dương Art, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế” tiếp tục được thúc đẩy, phát triển và nhân lên những điều tốt đẹp.

Tứ hành Ngũ Hợp Nhất Tâm Tốt Đẹp!

30/4/2023, Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ & Ngũ Nhân duyên

Poster: Mạnh Cường