Nghiên cứu nọc độc rắn và các độc tố tự nhiên phục vụ đời sống

TĐTS – Hiện nay chúng tôi đang tập trung nghiên cứu nọc độc và độc tố tự nhiên phục vụ đời sống con người, các dự án đang được triển khai tích cực.

Tên dự án: Nghiên cứu nọc độc rắn và các độc tố tự nhiên phục vụ đời sống.

Thời gian nghiên cứu: 2021-2030.

Quỹ tài trợ: Thành Đông Tươi Sáng Foundation.