Phát triển các trang mạng xã hội của Thành Đông Tươi Sáng đảm bảo an toàn, tốt đẹp và có lợi ích cho tất cả

TĐTS – Ngày 03/09/2021, tại Trụ sở chính, Văn Phòng Đại đại diện và Meeting Room; các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng họp trao đổi, thảo luận và thống nhất đề xuất của Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, CEO của Kiến trúc HP., JSC Hải Phòng về việc phát triển và lan tỏa các nội dung và ý tưởng của Thành Đông Tươi Sáng trên môi trường mạng xã hội bằng trang fanpage.

Với tinh thần nhiệt khí, cống hiến và đánh giá rất cao các ý tưởng, hành động và các dự án đổi mới, sáng tạo và khác biệt theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Thành Đông Tươi Sáng cho tất cả mọi người; Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường đã dự thảo thành công trang fanpage của Thành Đông Tươi Sáng, nội dung của trang đã truyền tải tương đối đầy đủ nội dung, ý nghĩa, thông điệp trong website Thành Đông Tươi Sáng, giữ được tất cả nét đặc sắc và phát triển sáng tạo về hình thức biểu đạt, cảm nhận thấy rất đẹp và hài hòa; (2) Ý tưởng, hành động và ứng xử của Họa sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Cường rất phù hợp với các sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Thành Đông Tươi Sáng.

Thành Đông Tươi Sáng - Tinh Tế Tạo Khỏe Vui

Thành Đông Tươi Sáng phân công TTK Vũ Tinh Tế là người quản lý các vấn đề mạng xã hội của Thành Đông Tươi Sáng và Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường là người tham gia trực tiếp quản lý điều hành fanpage Thành Đông Tươi Sáng. TTK Vũ Tinh Tế chịu trách nhiệm chính và Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường chịu trách nhiệm chủ yếu về những ưu khuyết điểm của các trang mạng xã hội, fanpage của Thành Đông Tươi Sáng trước Hội đồng. Ngoài ra TTK Vũ Tinh Tế sẽ quản lý trực tiếp trang Zalo.

Thành Đông Tươi Sáng cũng dự thảo TGĐ Nguyễn Thiên Tộ chọn thời điểm công khai và cắt băng khánh thành trang fanpage và phát triển mạng xã hội đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui và tốt đẹp cho tất cả.

LPT