Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn CEO Nguyễn Văn Chính

TĐTS – Ngày Chủ nhật, 27/03/2022, tại Thành Đông, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn CEO Nguyễn Văn Chính, Công ty TNHH Carshop Japan, người con quê hương Thành Đông đã tài trợ cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với ô mục cho Dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng”. Với sự trợ giúp rất lớn của CEO và rất nhiều người con quê hương, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Dự án quan trọng và tốt đẹp này sẽ thật thành công, mang lại thêm nhiều cảm hứng, niềm tự hào với quê hương, đất nước; kết nối và phát triển các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng được biết CEO Nguyễn Văn Chính là người có năng lực vượt trội trong khả năng nói tiếng Nhật như người Tokyo, anh đã có ước mơ Đông du từ ngay khi dưới mái trường phổ thông, với kinh nghiệm gần 10 năm sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, đã tích luỹ được kiến thức, quan hệ và tiềm lực… Quay trở về Thành Đông đã mở ra ý tưởng start-up, đưa giá trị và công nghệ Nhật Bản kết nối và phát triển phục vụ người dân Việt. Với năng lực vượt trội, đạo đức tốt đẹp và tinh thần ngũ nhiệt, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng CEO Nguyễn Văn Chính chắc chắn thành công hơn nữa trong phát triển Carshop Japan ngày càng hiệu quả và thiết thực phục vụ người Việt, đặc biệt là ở Thành Đông, TP. Hải Dương ngày nay.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn CEO Nguyễn Văn Chính của Carshop, Japan.

CEO Nguyễn Văn Chính đang phiên dịch cho Giáo sư Motokawa, Đại học Kyoto, Nhật Bản