Ra mắt dự thảo dịch vụ Cứu thương Thành Đông, hỗ trợ bởi Quỹ Thành Đông Tươi Sáng!

TĐTS – Thăng Long, Thành Đông & Hải Phòng, ngày 06/5/2023, 21 ngày sau khi chính thức khởi công Dự án do hội đủ Nhân Duyên, Ngũ Nhiệt, và Ngũ thành viên Tinh Tế thống nhất hiện thực hoá Sứ mệnh và Tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả, “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp”, Mã số 140423 được hỗ trợ một phần bởi Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, có thể gọi là Cứu Thương Thành Đông… đã dự thảo xong giá dịch vụ vận chuyển, mang đến những giá trị tốt đẹp, đặc biệt là cho những người thụ hưởng, người tham gia và tất cả… Quỹ Thành Đông Tươi Sáng thông qua Dự án này tham gia hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn bằng hỗ trợ một phần hoặc hoàn toàn chi phí liên quan tới hoạt động vận chuyển Cứu thương phục vụ người bệnh. Dưới đây là một số thông tin chi tiết, Quý vị và các bạn tham khảo.

 

Dự thảo BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

 

Poster QUẢNG CÁO

 

BẢNG ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC

 

Poster Card Visit

 

 

Hình ảnh Cứu thương Thành Đông trên thực tiễn

 

Khởi thảo: Đặng Việt Thắng

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Nguyễn Mạnh Cường