Sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui, kết nối, phát triển và lan toả giá trị nhân văn hóa tốt đẹp

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng được thành lập với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui”. Mục tiêu là kết nối, phát triển và lan toả vị giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc (KVH) cho tất cả mọi người. Thành Đông Tươi Sáng có nhiều thành viên và ba thành viên tham gia sáng lập do từ nhiều nhân duyên tốt đẹp được ươm mầm từ lâu lâu.

Mặc dù mới và còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Thành Đông Tươi Sáng luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có nhiều người bạn nhiệt thành, tâm huyết, nhân văn và với chuyên môn cao và đặc biệt sâu sắc hỗ trợ. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foudation là do các thành viên kiến tạo và được sự trợ giúp lớn lao từ tất cả; hoạt động phi lợi nhuận, hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ; tự nguyện, tự tạo, tự quản; công khai, minh bạch, tiết kiệm, chuẩn chỉ và phát triển; ưu tiên giúp ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp và một số lĩnh vực khác… vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của Thành Đông Tươi Sáng được thực thi một cách khác biệt, đổi mới và cực kỳ sáng tạo, ý nghĩa của biểu tượng là: “Lấy hình tượng bông sen, biểu trưng của Quốc hoa, ở một góc độ nào đó của tâm linh, mà Phật giáo làm đại diện, đó là biểu trưng của sự thuần khiết, sinh hóa tự nhiên, khi phật tính lan tỏa vào trái tim và mặt trời thì hoa sen sẽ nở, tỏa thơm giúp ích cho vạn vật sinh sôi, phát triển những điều tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc ngập tràn cho con người và vũ trụ…”

Thành Đông sẽ cố gắng để tiếp tục tươi sáng hơn cho tất cả mọi người!