Thành viên Thành Đông tươi sáng cam kết học tập với khát vọng vươn lên mạnh mẽ

TĐTS – Khuyến khích và tạo điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ… để đáp ứng đòi hỏi yêu cầu công việc là một trong những hoạt động trọng tâm trong các chương trình hành động của Thành Đông Tươi Sáng. Các mục tiêu cụ thể được mỗi thành viên phấn đấu thực hiện cùng với sự cổ vũ và hỗ trợ của các thành viên khác với mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Hoà với không khí kỷ niệm 76 năm ngày Quốc Khánh (02/9/1945-02/9/2021) vô cùng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thành viên sáng lập Thành Đông Tươi Sáng Thạc sỹ, Dược sỹ Vũ Tinh Tế đã đưa ra các sáng kiến, kế hoạch và lộ trình hành động rất cụ thể để có thể nhận học vị Tiến sỹ dự kiến trước năm 2026 và được các thành viên khác ủng hộ mãnh ác liệt.

Đây là một trong những cam kết để hiện thực hoá sứ mệnh và tầm nhìn Tinh tế Tạo Khoẻ Vui của Thành Đông Tươi Sáng với mong muốn truyền cảm hứng cho những bạn trẻ tiếp theo.

NTT