Thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và Bất động sản Nguyên Quân!

TĐTS – Ngày 30/03/2023, Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) được thành lập với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khỏe Vui”, mục tiêu là kết nối, phát triển và lan toả những giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bất động sản Nguyên Quân được biết tới là một tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm bất động sản: đất nền liền kề đô thị, đất nền thổ cư cũng như nhà ở thương mại và các căn hộ cho thuê… Với phương châm hoạt động vì chữ tín, luôn cố gắng mang tới khách hàng những dòng sản phẩm tốt nhất. Sau một thời gian tìm hiểu nhau và vì nhân duyên, hai bên đi tới đồng ý ký Bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, các hoạt động hai bên cùng quan tâm nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, sức sáng tạo mãnh liệt của tất cả những thành viên và bộ phận liên quan của hai bên với quan điểm Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho hai bên và tất cả mọi người. Mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này đều phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất cao trong nội bộ của mình trên cơ sở dân chủ, khoa học, vị nhân sinh, phát triển và lan tỏa những điều tốt đẹp và đi tới thực hiện ký thỏa thuận hợp tác. Thời điểm kí được dưới sự chứng kiến của đại diện các thành viên chủ chốt của mỗi bên.

 

Poster thoả thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng & BĐS Nguyên Quân

Điều 1

Thông tin các bên liên quan

 1. THÀNH ĐÔNG TƯƠI SÁNG (BÊN A), Người đại diện: Ngô Tộ Nguyễn
 2. BẤT ĐỘNG SẢN NGUYÊN QUÂN (BÊN B), Người đại diện: CEO Nguyễn Khắc Quân

Điều 2

Quan điểm và Nội dung hợp tác

 1. Quan điểm tất cả các hoạt động hợp tác phải dựa trên quan điểm thúc đẩy và phát triển tinh thần Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui; kết nối, phát triển và lan toả giá trị Nhân Văn Hoá tốt đẹp vị Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả. Yêu cầu thúc đẩy và nâng tầm cho tất cả các bên về: (1) Phẩm chất tốt đẹp; (2) Năng lực vượt trội; (3) Tinh thần ngũ nhiệt (nhiệt tâm, nhiệt ý, nhiệt khí, nhiệt lực và nhiệt tình); (4) Nguyên tắc ngũ hợp (hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ); (5) Tinh tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.
 2. Tăng cường và phát triển hợp tác trong các tất cả các lĩnh vực, phấn đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn: trong đó chú trọng kết nối các sản phẩm dịch vụ mà 2 bên đều quan tâm, trong đó tập trung vào các sản phẩm đất nền liền kề đô thị, nhà ở thương mại, đất nền thổ cư và căn hộ cho thuê… cũng như dịch vụ chăm sóc, tư vấn các vấn đề về pháp lý, thủ tục hành chính, thuế cùng các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế hoặc cho tặng: nhà, đất cùng các tài sản liên quan nhằm phục vụ đầy đủ, chu đáo cho mọi khách hàng có nhu cầu… và các vấn đề liên quan khác đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho cả hai bên và tất cả mọi người.

Điều 3

Nội dung hợp tác chủ yếu

 1. Cùng nhau phối hợp để nâng tầm sản phẩm và dịch vụ của mình đảm bảo ngũ hợp (như đã nói ở trên), nâng tầm đẳng cấp của sản phẩm và dịch vụ của mỗi bên; vận động tài trợ, quảng bá truyền thông kết nối vì mục đích tốt đẹp cho tất cả… bổ sung cho nhau những vấn đề còn thiếu trên cơ sở bình đẳng và cùng có lời.
 2. Tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ hai bên trong định hướng, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu tập trung về sản phẩm bất động sản, dịch vụ chăm sóc tư vấn cho khách hàng hướng tới khỏe vui hạnh phúc mà hai bên cùng quan tâm phát triển.
 3. Hỗ trợ nguồn tiền cần thiết, xây dựng hệ thống cho mỗi bên dự trên khoa học và đồng bộ trên mọi mặt đối với Bất động sản Nguyên Quân nói riêng và phát triển Thành Đông Tươi Sáng lan tỏa và hiện thực hóa Tinh Tế Tạo Khỏe Vui. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học phát triển ý tưởng sáng tạo và khác biệt hữu ích; tham dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước thật vị con người. Chia sẻ mô hình quản lý, cách thức quản lý các Quỹ hỗ trợ phát triển mọi điều nhân văn hóa tốt đẹp tăng nhân duyên cho cuộc đời.
 4. Hỗ trợ nguồn hàng (sản phẩm đất, nhà ở, căn hộ thuê… cần giao dịch) cũng như kết nối nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Bất động sản Nguyên Quân cũng như các vấn đề sản phẩm dịch vụ của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng.
 5. Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về các sản phẩm bất động sản, hội nghị chuyên đề mà hai bên cùng quan tâm… chia sẻ kinh nghiệm, phối kết hợp các lĩnh vực mà hai bên thấy cần phải sớm thúc đẩy để cuộc sống tốt đẹp hơn.
 6. Tổ chức chia sẻ, giới thiệu các đối tác hợp tác phát triển, các hoạt động khác trong mọi lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm… trên cơ sở tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc.

Điều 4

Qui định về tài chính

 1. Việc thực hiện hợp tác cụ thể trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ này sẽ được đàm phán riêng rẽ và được quyết định bởi cả hai bên. Cụ thể như sau: Tiếp nối sứ mệnh Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, kết nối phát triển và lan toả những giá trị Nhân Văn Hoá tốt đẹp của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, Bất động sản Nguyên Quân xin gửi chương trình ưu đãi đặc biệt tất cả các sản phẩm như đất nền liền kề đô thị, đất nền thổ cư, nhà ở thương mại, căn hộ cho thuê và tất cả các sản phẩm khác…, đồng thời xin được trích một phần nguồn doanh thu về cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng ngõ hầu trợ giúp có thêm nguồn lực tiếp tục những hoạt động Nhân Văn Hoá tốt đẹp như đã từng triển khai, được cộng đồng đánh giá cao. Tỷ lệ trích lại tuỳ thuộc vào từng dự án nhưng sẽ dao động từ 1-10% giá trị bên B được thụ hưởng.
 1. Các nỗ lực sẽ được thực hiện bởi cả hai bên để tìm kiếm các nguồn tài chính ngũ hợp để thực hiện các chương trình.
 2. Tôn trọng quyền tự chủ về tài chính của hai bên, và không có bất kỳ ràng buộc hoặc các nghĩa vụ tài chính nào được áp đặt cho hai bên trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ này.
 3. Tôn trọng tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả.
 4. Nguồn kinh phí được tài trợ sẽ do Quỹ Thành Đông Tươi Sáng quyết định giải ngân đảm bảo theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui của Quỹ mà không cần phải tham vấn ý kiến của đối tác Bất động sản Nguyên Quân.
 5. Trong giai đoạn phát triển, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ trợ giúp miễn phí cho Bất động sản Nguyên Quân một ô mục với nội dung “Bất động sản” ở mục Dự án của Quỹ nhằm kết nối, phát triển và lan toả những giá trị tốt đẹp cho Bất động sản Nguyên Quân và tất cả. Dự kiến thời gian trợ giúp trong vòng 1 năm kể từ khi kí thoả thuận hợp tác.

Điều 5

Quyền sở hữu

 1. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được các bên thực hiện theo luật pháp và quy chế của từng bên và tuân thủ theo các thỏa thuận các bên đã ký, đồng thời phải có văn bản tán thành hoặc thỏa thuận chính thức cho từng dự án, kế hoạch, tác phẩm cụ thể.

Điều 6

Thời hạn hợp tác

 1. Bản ghi nhớ này có thời hạn 05 năm và sẽ được tự động kéo dài nếu cả hai bên sẵn sàng tiếp tục công việc hợp tác này.
 2. Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản Ghi nhớ này có thể được sửa đổi hay chấm dứt khi có sự đồng ý chung, nếu một trong hai bên có ý định chấm dứt, thì được thông báo bằng văn bản trước 06 ngày cho bên đối tác.

Điều 7

Hiệu lực và kết thúc của MOU

 1. Bản Ghi nhớ này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản. Có hiệu lực pháp lý như  nhau.

Điều 8

Thỏa thuận khác

 1. Thành Đông Tươi Sáng và Nguyên Quân sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hoặc chấn thương ở cả hai bên, tổn thất hoặc thiệt hại của hai bên liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ bản Ghi nhớ hợp tác này.
 2. Mọi mâu thuẫn (nếu có) phát sinh đều được xử lý trên tinh thần không châm chọc, châm chích và ấm ích qua lại lẫn nhau; hậu chấm dứt thì vẫn giữ nguyên tinh thần Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.

Điều 9

Thông tin tham khảo về đối tác BĐS Nguyên Quân, Quý vị và các bạn tìm hiểu trên trang fanpage của đối tác.

THÀNH ĐÔNG TƯƠI SÁNG

Tổng Giám đốc

 

Ngô Tộ Nguyễn

 (đã kí) 

Bất động sản NGUYÊN QUÂN

CEO

 

Nguyễn Khắc Quân

(đã kí)