Thực hiện chủ trương Dự án xe cứu thương hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân mang lại giá trị Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui từ Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Ngày 20/4/2023, tại Thăng Long, theo đuổi mãnh liệt Sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, kết nối, phát triển và lan toả những giá trị Nhân Văn hoá tốt đẹp, Khoẻ Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tất cả thành viên của Quỹ, nâng cao đạo đức tốt đẹp, phát huy năng lực vượt trội và thúc đẩy tinh thần ngũ nhiệt, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng kết hợp với hãng vận chuyển bệnh nhân hỗ trợ triển khai dịch vụ vận chuyển bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nặng và có hoàn cảnh khó khăn. Quan trọng tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ Tâm Trí Lực từ các hương nhân, người thân yêu thương của Quỹ trên toàn thế giới theo sứ mệnh và tầm nhìn nêu trên của Quỹ mang lại giá trị tốt đẹp. Thực hiện và thống nhất chủ trương phê chuẩn của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với “Dự án Tác phẩm Tinh Tế Ambulance Tốt Đẹp”, với mong muốn sự Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả mọi người theo đúng sứ mệnh và tầm nhìn của Quỹ đạt được tối đa sự tốt đẹp.

 

 

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng dự thảo mua 01 xe mới giá khoảng 1 tỷ (tương đương 45 ngàn USD) và mua bảo hiểm rủi do trong quá trình vận hành. Mua trang thiết bị cần thiết đảm bảo cấp cứu bệnh nhân tốt đẹp. Chi phí vận chuyển không thu cao hơn giá thị trường; hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, người thân yêu thương của Quỹ, bám chặt sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, tốt đẹp cho tất cả.

Cổ phần ưu tiên: (1) Quỹ Thành Đông Tươi Sáng (Sáng lập, Con Ong), (2) Đối tác của Quỹ, (3) Việt Kiều trong đó ưu tiên: Mỹ, Nhật, Nga, Đức…; (4) Các Hương nhân, (5) Những người thân yêu thương của Quỹ và các quý vị khác…

Kế hoạch hoạt động và thu hồi vốn: Xe được hoạt động sau khi được cấp phép và các thủ tục cần thiết. Dự thảo trả hồi vốn cho người góp cổ phần đến năm thứ 5 hoặc gấp 2 số vốn thu được thì ngừng trả. Sau khi hoàn vốn cho các nhà tài trợ, hoặc từ năm thứ 6 xe sẽ là tài sản của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng phục vụ cho giá trị tươi tốt đẹp. Ngoài ra, lợi nhuận trong 5 năm đầu kể từ khi có xe nếu có được sẽ trích 10% cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, định kỳ 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông.

Nguyên tắc hoạt động: Con người Ngũ nhiệt, tuân theo nguyên tắc Ngũ hợp, thiểu phục đa và lan toả từ trong ra những điều tốt đẹp.

Ban lãnh đạo sáng lập rất mong có sự ủng hộ, giúp đỡ, tài trợ to lớn Tâm Trí Lực từ tất cả Quý vị, người thân yêu thương và mọi người.

Người chịu trách nhiệm chính về Dự án trước tất cả cổ phần đóng góp: Tổng Giám đốc Quỹ Thành Đông Tươi Sáng.

Người phụ trách điều hành trực tiếp dự án và liên hệ các đối tác: Tổng thư kí Quỹ Thành Đông Tươi Sáng.

Thời gian kêu gọi đầu tư: Tháng 3/2023.

Thời điểm bắt đầu thực hiện Dự án: Tháng 4/2023.

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường