Tích cực thi công Dự án Nghệ Thuật Long Dương do Quỹ Thành Đông Tươi Sáng bảo trợ

TĐTS – Thăng Long & Hà Nội, ngày 23/5/2023, Thành Đông Tươi Sáng đã kết nối, phát triển và huy động tâm trí lực từ tất cả các thành viên có đạo đức tốt đẹp, năng lực vượt trội và tinh thần Ngũ Nhiệt trong và ngoài nước để thực hiện Dự án Nghệ Thuật Long Dương (Long Duong Art) với sứ mệnh “HỘI TỤ LAN TOẢ TINH TẾ”. Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn thi công tích cực và đã hoàn thiện xong phần cơ sở hạ tầng, dự kiến từ ngày 24-29/5/2023 sẽ vận chuyển và sắp đặt các sản phẩm đảm bảo tiêu chí “Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”

 

Dự thảo thiết kế do Kiến trúc sư, Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường thực hiện, đã được Tổng Giám đốc Quỹ Thành Đông Tươi Sáng và Uỷ Ban điều hành thống nhất phê chuẩn:

Logo Dự án Nghệ Thuật Long Dương

 

Dự án nhìn ngoài vào

 

 

Các hình ảnh bên trong Dự án Nghệ Thuật Long Dương

 

Mặt tiền Nghệ Thuật Long Dương

 

Sau 15 ngày thi công tích cực, Dự án Nghệ Thuật Long Dương đang tích cực được hoàn thiện:

Quang cảnh xong phần cơ sở hạ tầng

 

Hình ảnh nhìn từ ngoài vào, một góc của Dự án Nghệ Thuật Long Dương

 

Hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường và một góc mặt tiền Nghệ Thuật Long Dương đang tích cực được hoàn thiện

 

Quang cảnh phía trước của Nghệ Thuật Long Dương

 

Dự thảo trong một ngày không xa, cuối tháng 5, đầu tháng 6, Dự án Nghệ Thuật Long Dương theo bảo trợ của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với sứ mệnh và tầm nhìn Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế sẽ được phê chuẩn được hiện, triển khai, mang lại những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người, Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả.

 

Khởi thảo: Đặng Việt Thắng

Edit: Ngô Tộ Nguyễn

Poster: Hoạ sĩ Mạnh Cường