Tiến hành phục dựng 3D cho ý tưởng của Dự án đặc biệt

TĐTS – Ngày Thứ 5, 28/4/2022, 02 tuần sau khi khảo sát, tham khảo thực tế Văn Miếu Quốc Tử Giám cho “Dự án giá treo chuông và giá đỡ trống tại Văn Miếu”. Thành viên con ong của Thành Đông Tươi Sáng là kiến trúc sư, hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Cường và các cộng sự đã bắt tay vào phục dựng 3D dựa trên ý tưởng, chất liệu kết nối được trong giai đoạn vừa qua. Chắc chắn sẽ sớm hình thành Thuyết minh đề cương để sớm ra mắt Hội đồng Khoa học của Thành Đông Tươi Sáng và công chúng.

Giá đỡ trống lấy ý tưởng từ Giá đỡ Trống của Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giá treo chuông cần gia cố thêm để đảm bảo phương án an toàn tuyệt đối (Điều này rất quan trọng)

Khởi thảo: Xuân Thu; Edit: Vũ Phóng; Poster: Nguyễn Mạnh Cường