Tiếp tục tạm ứng “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông, đỡ trống Văn miếu Mao Điền”

TĐTS – Thăng Long, ngày 24/10/2022, theo kế hoạch, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tạm ứng lần 2 với số tiền 18.000.000 (Mười tám triệu đồng) cho đơn vị đã trúng thầu thiết kế và thi công Dự án. Kinh phí được chuyển từ Quỹ tới tài khoản của Công ty Cổ phần Kiến trúc HP. JSC., Hải Phòng. Đến nay, sau 2 đợt tạm ứng đã đạt tổng số 54.000.000 (Năm mươi tư triệu đồng). Dự kiến theo đúng kế hoạch, Lễ khánh thành sẽ diễn ra trong dịp kỉ niệm Ngày Giải phóng Thành Đông 20/10 năm nay 2022.

Dự kiến sau 1 tháng 12 ngày thi công Dự án thì sẽ đến Ngày Khánh thành đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, thuận lợi và mọi điều tốt đẹp

TĐTS

 

Kinh phí chuyển khoản lần 2 (24/10/2022)