Báo cáo hộc hỏa tốc: Tạm hoãn chương trình kế hoạch tiền trạm do F0

TĐTS – Theo thông tin nhận được mới nhất từ Nhà báo Thành Vinh (trưởng đoàn), Ms Ngọc Hà, người tham gia là biên tập viên chính, nhân vật vô cùng quan trọng để chương trình được hoàn thiện nhất có thể cho kế hoạch quay, ghi hình MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng” không may lại trở thành F0. Trước tình hình đó Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã xin ý kiến hoả tốc Anh Thành Vinh và Lương Y Bùi Đức Hiền (người trợ giúp to lớn cho chương trình) cho phép rời lịch tới Chủ Nhật gần nhất hoặc một ngày gần nhất đảm bảo đoàn không ai là F0. Ý kiến xin phép đã được Lương y Bùi Đức Hiền và anh Thành Vinh phê chuẩn đồng ý. Buổi đi thực địa, tiền trạm để chuẩn bị quay MV chính thức tiếp theo sẽ do Tổng thư kí Vũ Phóng nắm tình và tiếp tục đề xuất xin ý kiến anh Thành Vinh và Lương Y Bùi Đức Hiền cho lịch với mục tiêu đảm bảo Khoẻ Vui Hạnh phúc và an toàn về mọi mặt cho tất cả mọi người ngõ hầu có được một kết quả thực sự thành công tốt đẹp về mọi mặt cho MV bài hát quan trọng này. Xin trân trọng cảm ơn!

Dự thảo kế hoạch tiền trạm cho dự án quay và phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng” được hoãn lại đến khi không có F0 trong đoàn để đảm bảo an toàn, Khỏe Vui cho tất cả mọi người