Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Đoàn Thế

TĐTS – Ngày Thứ 6, 25/02/2022, tại Hà Nội và Thành Đông, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Đoàn Thế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Tân, Nam Sách, người con quê hương Thành Đông đã tài trợ cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với ô mục cho Dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng”. Với sự trợ giúp rất lớn của Thầy và rất nhiều người con quê hương, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Dự án quan trọng và tốt đẹp này sẽ thật thành công, mang lại thêm nhiều cảm hứng, niềm tự hào với quê hương, đất nước; kết nối và phát triển các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Đoàn Thế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Tân, Nam Sách