Cảm ơn Mr Vũ Xuân Trường

TĐTS – Hà Nội, ngày 01/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Mr. Vũ Xuân Trường, người bạn của Giám đốc công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

Ngày 01/9/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) do Anh Vũ Xuân Trường, người Hải Phòng. Được biết, anh Trường là người bạn với Luật sư Nguyễn Thị Thoan, người gắn bó với anh em Thành Đông Tươi Sáng ngay từ những ngày đầu thành lập, được giới thiệu về “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”  và có lẽ là sơ bộ các ý tưởng, hành động và kế hoạch theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Anh Trường đã phát tâm bồ đề công đức cho dự án.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của anh Vũ Xuân Trường. Xin được kính chúc anh và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn