Chào mừng ngày Dược sĩ thế giới!

TĐTS – Chào mừng ngày Dược sĩ thế giới 25/9, xin được chúc các Dược sĩ và những người làm trong ngành Dược luôn Khỏe Vui Hạnh phúc và giúp được thật nhiều người Khỏe Vui Hạnh phúc hơn!