Dự thảo kế hoạch tiền trạm cho Dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa toả sáng Anh hùng”

TĐTS – Ngày 6/03/2022, tại Thành Đông và Hà Nội, các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng, các chuyên gia về tổ chức sản xuất chương trình âm nhạc của một kênh truyền hình lớn và đã họp và lên dự thảo kế hoạch tiền trạm dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa toả sáng Anh hùng”, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được công bố Dự thảo kế hoạch tiền trạm do Dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa toả sáng Anh hùng”, ngõ hầu tiếp tục mong sự đóng góp của các quý vị, mọi người, đặc biệt là những người con quê hương Thành Đông để đảm bảo tốt đẹp về mọi mặt. Xin trân trọng giới thiệu cùng tất cả quý vị và các bạn.