Hỗ trợ y tế cộng đồng đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh Covid-19

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng được thành lập với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui”. Mục tiêu là kết nối và phát triển vì giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation là do các thành viên kiến tạo và được sự trợ giúp lớn lao từ tất cả; hoạt động phi lợi nhuận, hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui luật; tự nguyện, tự tạo, tự quản; công khai, minh bạch, tiết kiệm, chuẩn chỉ và phát triển; ưu tiên giúp ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Trong giai đoạn hiện nay, do dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đang nỗ lực phòng chống dịch bằng tất cả trí tuệ và sức lực. Trong số các lực lượng chống dịch, thì tuyến đầu là các y bác sĩ là những người vất vả nhất, trực tiếp hàng ngày đối mặt với dịch bệnh hiểm nguy.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng hỗ trợ trực tiếp cho 41 y bác sĩ tuyến đầu của Hải Dương tham gia chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh

Trong tình thế nguy cấp nêu trên, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định kêu gọi các hỗ trợ, tài trợ, ủng hộ, tặng… sẽ tập trung trực tiếp cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là miền Nam, tại các vị trí tuyến đầu, thường xuyên phải đối mặt trực tiếp, hàng ngày với Covid-19.