Phát triển công cụ tuyên truyền bảo tồn, giảm xung đột giữa người và rắn

TĐTS – Rắn độc cắn là một bệnh lý do tai nạn, khá thường gặp ở Việt Nam; rắn độc có nhiều loại, mỗi loại lại gây ra các nhóm triệu chứng khác nhau, rất nguy hiểm. Nguyên nhân bị rắn cắn là do hai nhóm chính, thứ nhất là hay gặp ở những người nuôi rắn; thứ hai là các trường hợp tai nạn. Việc sơ cứu ban đầu ngay tại cộng đồng cũng rất quan trọng. Mặt khác, việc bảo tồn sự đa dạng của các loài rắn ở Việt Nam cũng là mối quan tâm quan trọng.

Tên dự án: Phát triển một số công cụ tuyên truyền bảo tồn rắn và giảm thiểu xung đột giữa người và rắn ở Việt Nam.

Mục tiêu: (1) Xây dựng một số poster và một số công cụ truyền thông phục vụ cho tuyên truyền phòng tránh, và xử trí ban đầu rắn độc cắn và bảo tồn rắn ở Việt Nam; (2) Đánh giá hiệu quả tuyên truyền của của poster và một số công cụ truyền thống trong phòng tránh và xử trí ban đầu rắn độc cắn.

Chủ nhiệm dự án: SV. N.B.L và cs., Đại học Quốc gia Hà Nội.

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thiên Tạo.

Đơn vị tài trợ: Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foudation.