Họp triển khai dự án phát hiện, định danh loài của một loại động vật trong nhóm bò sát

TĐTS – Hôm nay ngày 27/8/2021, tại Hà Nội, Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng họp triển khai một dự án có liên quan tới việc phát hiện, định danh loài của một loại động vật trong nhóm bò sát được nuôi nhốt và sinh sản ở Việt Nam.

Để chủ động phòng chống Covid-19, Chủ nhiệm Câu lạc bộ họp trực tuyến với các thành viên, trong đó phân công viết dự thảo dự án là Sinh viên L.M.N và các cộng sự, mục tiêu của dự án là lập danh sách tên của loài bò sát đó đang được nhân nuôi tại một địa phương gần Hà Nội, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc của loài được đưa về nuôi và sinh sản.

Dự kiến kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra đưa khuyến nghị kiểm soát và bảo tồn thông qua kết quả thu thập được. Mặt khác, dự án có thể kết hợp truyền thông giáo dục phòng tránh tai nạn liên quan tới việc nuôi, và phát triển loài động vật đặc biệt này.

Để đảm bảo chắc chắn mọi công việc sẽ diễn ra tốt đẹp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định kéo dài thời gian thêm 01 ngày (tới ngày 28/8) để chiêu mộ thêm thành viên nhằm có thêm nguồn nhân lực tốt thực hiện dự án được nhanh chóng và thành công. Vạn sự khởi đầu nan, tất cả đều mong dự án sẽ được tiến hành thành công tốt đẹp.

Nguồn kinh phí dự kiến: Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation, và một số nguồn kinh phí hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân.

Tô Thiện