Thành lập Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Ngày 25/8/2021, tại Hà Nội, Trụ sở chính và Văn phòng Đại diện Thành Đông Tươi Sáng chính thức thành lập Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng. Mục tiêu của Câu lạc bộ là tìm kiếm các hướng trợ giúp cho các bạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; tổ chức, cá nhân đam mê và phát triển nghiên cứu khoa học; phát hiện và giải quyết các vấn đề mới của thực tiễn, trong đó bước đầu tập trung vào hướng nghiên cứu Y Sinh Dược học.

Tại buổi họp, các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng đã thống nhất rất cao đặt tên của là Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng. Chủ nhiệm Câu lạc Bộ là Phó Giáo sư Nguyễn Thiên Tạo; Thư ký Câu lạc bộ là Thạc sĩ Vũ Đình Phóng; ủy viên là Xun và nhiều thành viên. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation là một trong những nhà bảo trợ chính cho các hoạt động của Câu lạc bộ.

 

 

Câu lạc bộ vinh dự được ra mắt đúng vào ngày sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên tuổi, sự nghiệp và hình tượng vĩ đại của Đại tướng chắc chắn sẽ giúp Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng có thêm thật nhiều động lực, may mắn để trợ giúp, thúc đẩy và phát triển công việc nghiên cứu, giúp cho được thật nhiều học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; tổ chức, cá nhân đam mê nghiên cứu, phục vụ có thể tiếp cận được với phương pháp, điều kiện, đề tài, dự án, nguồn lực để phát triển thật tốt vì một cuộc sống Khỏe Vui Hạnh phúc hơn.

Thiện Quang