Quý Mão 2023: Thành Đông Tươi Sáng tâm thành lễ Ông Công Ông Táo!

TĐTS – Nhân ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, Thành Đông Tươi Sáng tâm thành kính tri ân sự trợ giúp của các bậc Trời Phật, Ngọc Hoàng, Thượng đế, Thiên Nhân Thần linh…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân đã trợ giúp cho Thành Đông Tươi Sáng một năm thành công và phát triển hơn, giúp ích được hơn cho mọi người. Tương lai ở phía trước sẽ có những khó khăn, vất vả nhưng với mục đích vị nhân sinh, mang lại những điều tốt đẹp, kết nối và phát triển những giá trị Nhân Văn hóa vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho mọi người và tất cả… các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tạc dạ tấm lòng thành, kính mong sự trợ giúp của các bậc Trời phật, Ngọc Hoàng, Thượng đế, Thiên Nhân Thần Linh…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân (Nhân ngày lễ 23 tháng Chạp)… giúp cho Thành Đông Tươi Sáng và tất cả các thành viên của mình tiếp tục đoàn kết hơn, Khỏe Vui Hạnh phúc hơn, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho vũ trụ, nhân sinh, vạn vật và cuộc đời. Kính cẩn cáo bái lạy (3 lần)!

 

… các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng tạc dạ tấm lòng thành, kính mong sự trợ giúp của các bậc Thiên Nhân Thần linh, Trời phật, Ngọc Hoàng, Thượng đế…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân (Nhân ngày lễ 23 tháng Chạp)… giúp cho Thành Đông Tươi Sáng và tất cả các thành viên của mình tiếp tục đoàn kết hơn, Khỏe Vui Hạnh phúc hơn, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho vũ trụ, nhân sinh, nhân thế, vạn vật và cuộc đời…
Cẩn cáo bái lạy (3 lần)!