Quỹ Thành Đông Tươi Sáng công khai tài chính lần 2

TĐTS – Theo qui chế hoạt động của Thành Đông Tươi Sáng, ngày 31/12/2021 đến 1/1/2022 tại Hà Nội, Tiểu ban Tài chính đã dự thảo Công khai tài chính lần 2 (Quý 4, năm 2021), đã thông qua ý kiến của tất cả các thành viên chính thức và công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động tài chính đảm bảo chuẩn chỉ, đúng qui chế hoạt động và phát triển Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả mọi người.

Kính thưa Quý vị,

Theo bản Công khai tài chính lần 1 của Thành Đông Tươi Sáng năm 2021 bao gồm từ thời điểm thành lập 16/8/2021 sau khi thực hiện mạnh mẽ các hoạt động tài trợ, và kết dư là 15,658,539 triệu đồng cho Quý 4 năm 2021. Theo đó, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã tiếp tục bám chặt sứ mệnh và tầm nhìn, hoạt động đúng nguyên tắc phát triển lan tỏa từ trong ra, thiểu phục đa, và tinh thần ngũ hợp (hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ), Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả. Đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người: (1) Tài trợ cho nhiều địa phương quê hương chống dịch Covid-19 (bao gồm các hoạt động mua kit test xét nghiệm Covid-19; khẩu trang… đảm bảo đúng các nguyên tắc đấu thầu chặt chẽ, chuẩn chỉ, công khai, minh bạch); (2) Các hoạt động thăm hỏi, lan tỏa tinh thần khỏe vui hạnh phúc; (3) Kinh phí hoàn thiện MV bài hát truyền thống “Thành Đông Từ Ngàn Xưa Tỏa Sáng Anh hùng”; (4) Tài trợ trực tiếp bằng các hiện vật để lan tỏa Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho mọi người; (5) Và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác…

Poster Công khai tài chính lần 2 (01/01/2022) do họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường trước tác

Hoạt động lan tỏa, có ý nghĩa tốt đẹp của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã chạm tới trái tim của nhiều hương nhân, tiền hương nhân yêu thương, nhiều cá nhân và tổ chức cũng đã có ủng hộ mãnh liệt cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng mang đến nhiều điều tốt đẹp (ủng hộ trực tiếp vào Quỹ, tài trợ điểm theo ô mục riêng theo yêu cầu…).

Với sứ mệnh và tầm nhìn phát triển và vươn lên mạnh mẽ, hy vọng năm 2022 Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn từ tất cả mọi người, các cá nhân và tổ chức.

Trong năm 2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục đeo bám chặt chẽ tôn chỉ mục đích, sứ mệnh và tầm nhìn để ngày càng làm tốt hơn nữa công việc của mình, giúp cho bản thân các thành viên, người thân yêu thương và mọi người có cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp cận nhiều nguồn lực hơn, trong đó tiếp tục nhấn mạnh sự đóng góp công, tâm, trí, lực từ tất cả các thành viên và người hâm mộ thông qua các ý tưởng, hành động, dự án và kế hoạch có tính chất đổi mới, sáng tạo và khác biệt vì những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời.

Được biết, tới đây Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động tài trợ thúc đẩy phát triển các dự án trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y học và Thể thao, Y Sinh Dược, Từ thiện và Khẩn cấp, Văn hóa và Nghệ thuật và một số mục tiêu quan trọng khác…

Với tầm nhìn sứ mệnh Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, kết nối phát triển vì giá trị nhân văn hoá tốt đẹp KVH cho mọi người và nhân dịp năm mới 2022, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ xin được kính chúc Quý vị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, Bình an và Phát triển mạnh mẽ, ngày càng giúp đỡ được nhiều người Khỏe Vui Hạnh phúc hơn hơn nữa.

Nội dung chi tiết Bảng công khai tài chính lần 2 (Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation)

Tóm lại:

Tổng số tiền vào trong Quí 4/2021 là 71.808.539 đồng;

Tổng số tiền ra trong Quí 4/2021 là 60.355.000 đồng;

Con số trên chưa bao gồm hiện vật của nhiều nhà tài trợ, tiền hương nhân và hương nhân.

Kết dư Quỹ sang Quí I/2022 là 11.453.539 đồng.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được công bố kèm theo Bản công khai tài chính lần 2.

Cẩn cáo.

Khởi thảo: Vũ Đình Phóng; Edit: Thiên Tộ, Tiến Quang; Poster: Nguyễn Mạnh Cường.