CLB Phát triển Nghiên cứu Khoa học tổ chức sinh hoạt khoa học gen trong chẩn đoán sớm một số bệnh

TĐTS – Nằm trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ vị nhân sinh của Thành Đông Tươi Sáng, hôm nay nhiều thành viên chính của TĐTS, Câu lạc bộ Phát triển Nghiên cứu Khoa học đã phối hợp với một số chuyên gia Y Sinh Dược học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề vai trò của phân tích gen trong chẩn đoán sớm một số bệnh.

Tại đầu cầu Hà Nội đã truyền hình trực tiếp qua mạng internet tới các thành viên ở nhiều điểm cầu khác nhau trong đó có khu vực Thành Đông. Đây là một cuộc tọa đàm nhỏ, là khởi đầu và khởi động cho một chuỗi các sự kiện nằm trong một dự dự án chiến lược về phân tích gen để chẩn đoán sớm, điều trị và dự phòng một số bệnh lý hiếm, khó, nặng và phức tạp.

Các chuyên gia tham gia hội thảo đã thảo luận thẳng thắn và sôi nổi nhằm tìm các cái mới

Cuộc hội thảo đã thu hút nhiều nhà khoa học, các Phó Giáo sư, dược sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, cử nhân và sinh viên… thuộc các chuyên ngành Y Sinh Dược ở nhiều đơn vị khác nhau và cả ở nước ngoài; đã thảo luận thẳng thắn với các khía cạnh khác nhau của khoa học để bật và tìm ra ý tưởng mới, đi tắt và đón đầu trong công nghệ tin y sinh dược học.

Tìm ý tưởng trên những nền tảng vững chắc, cơ sở để “đứng trên vai người khổng lồ” nhằm hiện thực hóa ý tưởng tốt đẹp

Hy vọng với tinh thần ngũ nhiệt (nhiệt tâm, nhiệt ý, nhiệt khí, nhiệt lực và nhiệt tình), với những dự án vừa và dài hơi, nhóm chuyên gia cùng với các bạn trẻ sẽ có thể sớm thành tựu những sản phẩm thực sự hữu ích và vị nhân sinh tươi tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Poster Sinh hoạt khoa học Gen trong chẩn đoán sớm môt số bệnh

Khởi: Thiện Quang; Edit-K: Đình Phóng; Thiên Tạo; Poster: Mạnh Cường