Quỹ Thành Đông Tươi Sáng công khai tài chính lần 8

TĐTS – Tại Thăng Long, Hải Phòng và Thành Đông, theo qui chế hoạt động của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng, ngày 30/6/2023 đến 01/7/2023, Tiểu ban Tài chính đã dự thảo Công khai tài chính lần 8 (Quý II, năm 2023), đã thông qua ý kiến của tất cả các thành viên chính thức và công khai minh bạch toàn bộ các hoạt động tài chính đảm bảo chuẩn chỉ, đúng qui chế hoạt động và phát triển Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả mọi người.

 

Kính thưa Quý vị,

Theo bản Công khai tài chính lần 8 của Thành Đông Tươi Sáng từ 01/04/2023-30/6/2023 đã tiếp tục có nhiều hoạt động tốt đẹp. Theo đó, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã tiếp tục bám chặt sứ mệnh và tầm nhìn, hoạt động đúng nguyên tắc phát triển lan tỏa từ trong ra, thiểu phục đa, và tinh thần ngũ hợp (hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ), Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả. Đã được nhiều hương nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trợ giúp, vì vậy Quỹ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, lan tỏa những điều tốt đẹp cho mọi người: (1) Ủng hộ chương trình vì Trường Sa thân yêu do cá nhân người Thành Đông đi theo đoàn công tác thăm đảo Trường Sa lan toả những giá trị tốt đẹp và tinh thần yêu nước; (2) Kết nối hương nhân ủng hộ Quỹ kết nối yêu thương vì tương lai tốt đẹp của đồng môn (1980) Phú Điền, Nam Sách ủng hộ 2 cháu mồ côi cha mẹ ở Lâm Xuyên, Phú Điền, Nam Sách; (3) Hoạt động tổng kết lan toả MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa toả sáng anh hùng”; (5) Lan toả những điều tốt đẹp cho các thành viên, đối tác và tất cả mọi người…

Một điểm nhấn quan trọng là, trong quý này, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã hiện thực hoá được một số dự án hợp tác tốt đẹp như: phê chuẩn “Dự án tác phẩm tinh tế Ambulance tốt đẹp”, ra mắt “Dự thảo dịch vụ cứu thương Thành Đông hỗ trợ bởi Quỹ Thành Đông Tươi Sáng”, khánh thành “Dự án Nghệ Thuật Long Dương, Hội Tụ Lan Toả Tinh Tế”… Đặc biệt, đã có nhiều những Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui được mang lại từ các dự án tốt đẹp này. Các thành viên đều thống nhất chủ trương, trích 10% lợi có được từ các Dự án để chuyển vào Quỹ Thành Đông Tươi Sáng phục vụ cho các hoạt động tốt đẹp, Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả mọi người.

Thực sự, hoạt động lan tỏa, có ý nghĩa tốt đẹp của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã tiếp tục chạm tới trái tim của nhiều hương nhân, nhiều người thân yêu thương, nhiều fans hâm mộ… nhiều cá nhân và tổ chức cũng đã có ủng hộ nhiệt tình cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng ngõ hầu đem lại nhiều điều tốt đẹp cho tất cả… trong đó có rất nhiều hương nhân như Chị Phan Thị Giang, Doanh nhân Mandi, Ms Lynn từ Huê Kì… là những người bạn cũ thân thiết yêu thương của Quỹ cùng trợ giúp làm những điều tốt đẹp Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho cuộc sống, cuộc đời và tất cả…

Với sứ mệnh và tầm nhìn phát triển và vươn lên mạnh mẽ, hy vọng Quỹ Thành Đông Tươi Sáng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn từ tất cả mọi người, các cá nhân và tổ chức.

Bảng công khai tài chính Quỹ Thành Đông Tươi Sáng lần 8, 1/7/2023

Bước sang Quý III năm 2023, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục đeo bám chặt chẽ tôn chỉ mục đích, sứ mệnh và tầm nhìn để ngày càng làm tốt hơn nữa công việc của mình, giúp cho bản thân các thành viên, người thân yêu thương và mọi người có cuộc sống ngày càng ý nghĩa hơn. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tiếp cận nhiều nguồn lực hơn, trong đó tiếp tục nhấn mạnh sự đóng góp công, tâm, trí, lực từ tất cả các thành viên và người hâm mộ thông qua các ý tưởng, hành động, dự án và kế hoạch có tính chất đổi mới, sáng tạo và khác biệt vì những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống…

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động tài trợ thúc đẩy phát triển các dự án trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y học và Thể thao, Y Sinh Dược, Từ thiện và Khẩn cấp, Văn hóa và Nghệ thuật và một số mục tiêu quan trọng khác… đảm bảo có hiệu quả tốt đẹp nhưng vẫn nghiêm tinh thần Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui. Việc phát triển các thành viên của Quỹ cũng sẽ tiếp tục được chú trọng và triển khai mạnh mẽ. Quý này Quỹ sẽ tiếp tục hiện thực hoá hơn nữa bằng những dự án tươi tốt đẹp, mang lại giá trị nhân văn hoá sâu sắc cho tất cả.

Với tầm nhìn sứ mệnh Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui, kết nối phát triển vì giá trị nhân văn hoá tốt đẹp Khỏe Vui Hạnh phúc cho mọi người, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ xin được kính chúc Quý vị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, Bình an và Phát triển mạnh mẽ, ngày càng giúp đỡ được nhiều người Khỏe Vui Hạnh phúc hơn hơn nữa.

Tóm lại:

Tổng số tiền vào trong Quí II/2023 là 56.076.659 đồng;

Tổng số tiền ra trong Quí II/2023 là 44.961.000 đồng;

Kết dư Quỹ sang Quí III/2023 là 11.115.659 đồng.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được công bố kèm theo Bản công khai tài chính lần 8.

Kính mong sự phản biện mãnh ác liệt của quý vị và tất cả mọi người để Quỹ được tiếp tục tốt hơn nữa.

Cẩn cáo.

 

Tổng giám đốc: Nguyễn Thiên Tộ

Tổng thư kí: Vũ Đình Phóng

Poster: Nguyễn Mạnh Cường.