Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Luật sư Nguyễn Thị Thoan

TĐTS – Ngày Thứ 4, 23/03/2022, tại Hà Nội, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Luật sư Nguyễn Thị Thoan, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, người con quê hương Thành Đông đang sinh sống và làm việc tại Thăng Long đã tài trợ cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với ô mục cho Dự án quay, phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng”. Với sự trợ giúp rất lớn của Luật sư và rất nhiều người con quê hương, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Dự án quan trọng và tốt đẹp này sẽ thật thành công, mang lại thêm nhiều cảm hứng, niềm tự hào với quê hương, đất nước; kết nối và phát triển các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã được nhân duyên quen Luật sư Thoan từ rất nhiều thời gian trước, chị, một hương nhân với rất nhiều đóng góp cho các hoạt động pháp lý, xã hội, và đặc biệt là có nhiều cống hiến góp phần cho công bằng xã hội và mọi người hơn. Luật sư Thoan đã là thành viên phản biện của Hội đồng khoa học nghệ thuật (cấp cơ sở) cho bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa toả sáng anh hùng”, chị có cảm xúc tốt đẹp với ca từ, giai điệu cũng như cách thể hiện của ca sĩ về bài hát này, đặc biệt lại dành nhiều tình cảm tốt đẹp với Quỹ Thành Đông Tươi Sáng; đã, đang ủng hộ rất to lớn cho Dự án quay, phát sóng MV bài hát.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn Luật sư Nguyễn Thị Thoan, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thoan Nguyễn, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.