Quyết toán cho Dự án Mao Điền

TĐTS – Thăng Long, ngày 30/12/2022, theo kế hoạch, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã tạm ứng 3 lần với số tiền 72.000.000 (Bảy hai triệu đồng) cho đơn vị đã trúng thầu thiết kế và thi công Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông và đỡ trống Văn Miếu Mao Điền. Sau khi thi công hoàn tất, dự án được các tổ chức và cá nhân liên quan nghiệm thu đạt kết quả tốt, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã quyết định tạm ứng nốt 17.000.000 đồng đưa tổng số kinh phí của Dự án lên 89.000.000 đồng đúng như với tính toán ban đầu và phương án đấu thầu đảm bảo Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui cho tất cả.

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Ngô Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường